Почерк, рукописи Наполеона I Бонапарта

Почерк, рукописи Наполеона I Бонапарта